Feb 18, 2016 14:52 Asia/Seoul Time Zone
JUEUN CORPORATION VINA Mở Rộng Kinh Doanh Thẻ Thông Minh Hàn Quốc tại Việt Nam
SEOUL--(Korea Newswire) February 18, 2016 -- JUEUN CORPORATION VINA (www.smartcard-jueun.com), một công ty tài chính Hàn Quốc chuyên về cấp vốn đầu tư, sắp được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào Tháng 3.

Dự án kinh doanh đầu tiên của công ty, trong nỗ lực tìm kiếm các dự án hoặc công ty có quy mô từ nhỏ tới vừa với tiềm năng tăng trưởng cao, sẽ là cấp vốn đầu tư và sắp xếp để một doanh nghiệp thẻ thông minh Hàn Quốc với giải pháp đã được cấp bằng sáng chế quốc tế, gia nhập thị trường Việt Nam.

JUEUN CORPORATION VINA, hướng tới tăng trưởng tương hỗ bằng cách xây dựng mối quan hệ đối tác thực sự với các công ty đối tác, sẽ đưa công nghệ Hàn Quốc vào Việt Nam sau khi ký hợp đồng đại lý độc quyền với một doanh nghiệp thẻ thông minh Hàn Quốc để phân phối ở nước ngoài, và xây dựng danh mục đầu tư thành công thông qua các công ty trong nước tại Việt Nam hoặc PE/PF.

Hyun-seung Lee, Tổng Giám đốc của JUEUN CORPORATION VINA, cho biết: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ các công ty Hàn Quốc gia nhập và xây dựng kinh doanh thành công tại thị trường Việt Nam.”

Văn bản ngôn ngữ nguồn ban đầu của thông báo này là phiên bản chính thức, có thẩm quyền. Các bản dịch được cung cấp chỉ như một sự điều chỉnh thích nghi, và sẽ được tham chiếu chéo với văn bản ngôn ngữ nguồn, đây là phiên bản duy nhất của văn bản có hiệu lực pháp lý.
Korea Newswire distributes press releases to thousands of news media, internet portals across Korea and around the world.
submit a press release »